Koenraad De Wolf

Autobiografie:
Dissident in filosofisch vaarwater

Koenraad, Jan, Stefaan De Wolf is mijn naam. Ik zag het levenslicht op 3 oktober 1956. Als tweede in een gezin van zeven kinderen, groeide ik op in het Oost-Vlaamse provinciestadje Zottegem in BelgiŽ.


Harde werker

Na mijn Latijn-Grieks humaniora studeerde ik geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de KU Leuven. Op het eerste gezicht zonder problemen, maar Ik heb daarvoor ontzettend hard moeten werken. En ik ben mijn hele leven een harde werker gebleven.
Een familiale karaktertrek werd daarbij ontwikkeld: mijn koppigheid. Gestoeld op een groot rechtvaardigheidsgevoel denk en handel ik altijd rechttoe en rechtaan. Die aanpak leidde tot een aantal conflicten, maar ik heb altijd recht in mijn schoenen gestaan.

Gezin, werk en vrije tijd

In 1988 trouwde ik met Rita De Roover, de vrouw van mijn leven. We kregen drie kinderen: Jolien (° 1989), Joris (° 1991) en Maarten (° 1993) die nu op eigen benen staan. Ik ben trots op hen.
In de jaren 1980 engageerde ik mij in de lokale politiek. Die zit in mijn genen. Mijn grootvader was burgemeester en mijn vader gemeenteraadslid. Ik werd eerst jongerenvoorzitter en later partijvoorzitter van de toenmalige CVP (christendemocratische partij). Maar begin 1988 nam ik ontslag omdat het politieke bedrijf niet langer overeenstemde met mijn geweten.
Professioneel was ik meer dan dertig jaar (eerst voltijds, dan halftijds) werkzaam in de sector van de tewerkstelling en de Sociale Economie: eerst op het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en later bij de Vlaamse gemeenschap. In de periode 2000-2012 werkte ik als beroepsjournalist voor het opinieweekblad Tertio en vanaf 2013 ben ik de persoonlijke medewerker van David Larmuseau, de OCMW-voorzitter van Geraardsbergen.
Voetbal kijken is mijn enige vorm van ontspanning. Ik koester een voorliefde voor het Engelse voetbal en ben al sinds de jaren 1970 een supporter van de Brusselse club RWDM.
Daarnaast ben ik een fervente stapper. Dat doe ik in principe elke dag een uur. Vanaf 1995 stapten we tijdens de vakanties om de twee jaar langs een van de zeven wegen op de ‘camino’ naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. Mijn voorliefde voor Spanje is gebleven. Verder neem ik elk jaar deel aan de ‘100 km Dodentocht’ in Bornem.   

Schrijven als passie

Mijn leven staat in het teken van een goedaardige verslaving: het schrijven. Mijn favoriete onderwerpen zijn geschiedenis, kunst en architectuur. Pas onlangs ontdekte ik dat mijn grootvader aan moederszijde in zijn leven tal van (nooit gepubliceerde) boeken heeft geschreven. Blijkbaar zit ook die gave in mijn genen.
In 1980 verscheen mijn eerste artikel en ik kreeg een vaste rubriek in het lokale weekblad De Beiaard. En in 1982 rolde mijn eerste boek van de pers, het eerste in een lange rij. Alles samen zowat veertig stuks. Met de twintig wetenschappelijke artikelen en bijdragen in tentoonstellingscatalogi tellen die een zevenduizend bladzijden.
De focus verbreedde van mijn geboortestad naar de regio. In de periode 1996-2000 brachten vijf volumes de duizendjarige architectuurgeschiedenis van Zuid-Oost-Vlaanderen in beeld: vanaf de romaanse periode tot en met het modernisme. Die bevatte een aantal spectaculaire ontdekkingen. En met Ignace De Temmerman werd de geschiedenis van het kasteel van Leeuwergem en van het kasteel van Lilare herschreven.

Hedendaagse religieuze kunst

Mijn eerste job was bij Jan Hoet in het SMAK in Gent. Daar ontlook mijn voorliefde voor de hedendaagse kunst. Na het boek Kunst in de fabriek. De Nieuwe Visie van Beervelde tot Dulcia (1991), over de groep kunstenaars rond Roger Raveel, volgde de monografie van Antoon De Clerck (1993) die ook in het Engels werd uitgegeven.
Maar de voorbije decennia spitste mijn aandacht zich toe op de hedendaagse religieuze kunst. Ik organiseerde van 1995 tot 2013 de jaarlijkse tentoonstelling Alnetum in de kerk van Elst – Brakel. Bij die gelegenheid rolde in samenwerking met Jo Cornille van de uitgeverij Halewijn een reeks kunstboeken van de persen: over de priesterkunstenaars Georges Herregods en Louis Van Overloop, het centrum Pro Arte Christiana – de kunstenaars Geroen De Bruycker en Rik Van Schil – en De zeven werken van barmhartigheid en het religieus geïnspireerd humanisme van Pat De Vylder. Over de Duitse kunstenaar Johannes Wickert verschenen diens monografie en het Zoeken naar de essentie van het christendom. Na vele jaren van onderzoek werd ook het monumentale werk Nieuwe lente voor religieuze kunst. Opmars van hedendaagse kunst in Belgische liturgische ruimten (2000-2010) uitgegeven.

Internationale geschiedenis en romans

In de jaren 2008-10 belandden mijn schrijfactiviteit in een stroomversnelling. Vooreerst was er mijn eerste internationale geschiedkundige publicatie: Dissident voor het leven. Aleksandr Ogorodnikov en de strijd voor religieuze vrijheid in Rusland. Het boek werd eerst in België en later in de Verenigde Staten uitgegeven. En op weg naar de voorstelling van Ogorodnikov’s boek in Amsterdam las ik toevallig een artikel over de Vietnamese dissident Nguyen Van Ly. Een nieuwe passie werd geboren: Vietnam, het land dat me sinds mijn jeugd fascineerde wegens de wreedaardige oorlog die daar toen werd uitgevochten. In 2013 bezocht ik met mijn vrouw het land en ik sprak er tal van dissidenten. Een van hen was Hien, de vrouw van dissident Le Quoc Quan die zelf in de kampen zat.
Ondertussen had ik mij omgeschoold naar het genre van de (historische) romans. Ik wilde via dat populaire genre een veel groter publiek bereiken. De eerste roman, Blauwe ogen, vertelt het verhaal van Rita Winterstein, de laatste overlevende van de medische experimenten van de nazi’s. 
De novelle Het project Utopia verscheen in het Nederlands en het Duits. En van de roman De hel van Perm overwonnen – L’enfer de Perm vaincu, over Alexander Ogorodnikov, lopen plannen voor een Franse uitgave. 
De Engelse uitgave van de romans over de Vietnamese dissidenten Nguyen Van Ly en Le Quoc Quan – respectievelijk All men become brothers en The Lotus Revolution – worden in de zomer van 2016 gepubliceerd in de Verenigde Staten. Dat is één jaar later ook het geval met het boek de The White Revolution dat handelt over het communistische land Cuba. Die historische roman bevat ook een toekomstplan voor het land.
Recentelijk schoolde ik mij ook om in functie van het schrijven van filmscenario’s. Het is mijn droom om mijn boeken te verfilmen. En wie weet, lukt dat ooit …

In filosofisch vaarwater

Door het schrijven over dissidenten, werd ik er zelf ook meer en meer een. Want sinds het verlaten van de politiek nam mijn onvrede over de gang van zaken in onze samenleving almaar toe. Ik publiceerde in 2010 Utopia revisited. Nieuw maatschappijmodel brengt mensen samen in plaats van ze te verdelen. Zo belandde ik, zonder ooit die ambitie te koesteren, in filosofisch vaarwater. In 2011 volgde het manifest 10 woorden. Nieuw mensbeeld voor de 21ste eeuw.
Mijn project Holocaust revisited wil hij de toenemende vreemdelingenhaat en de kanker van extreem-rechts in Europa bij de wortel aanpakken door een verplicht bezoek van alle jongeren aan de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog (www.holocaustrevisited.com). En de blauwdruk van een Ideeënbank heeft tot doel de mondiale problemen aan te pakken. (www.wikideai.org). 
De (voorlopige) bekroning van mijn denkwerk is de ontwikkeling van een nieuw filosofisch model: Het Pendelmodel. Sleutel voor een warmere samenleving, dat in 2016 wordt gepubliceerd. In november 2017 volgt de redactie van een nieuw manifest: het Oasisplan. Dat werkt een alternatief uit voor de nefaste invloed van belangengroepen en lobby’s in onze samenleving. Inhoudelijk bouwt het plan verder op het maatschappijmodel Utopia revisited uit 2010.

Curator musea

Vanaf juli 2017 ben ik werkzaam in de historische site Hunnegem, een wijk van de stad Geraardsbergen. In januari 2018 publiceer ik met David Larmuseau het boek Hunnegem, het kloppende hart van Geraardsbergen. Aansluitend ben ik de curator van het nieuw opgerichte museum Huge – Museum Hunnegem Geraardsbergen. Dat wordt ondergebracht in de Romaanse kerk uit de 11de eeuw en het aanpalende zusterkoor uit de 19de eeuw. Het museum vertelt de geschiedenis van zowel Hunnegem en de stad Geraardsbergen, wiens bakermat zij is. De oorsprong van Hunnegem gaat immers terug tot de prehistorie.
Ook op de eerste verdieping van het voormalige klooster van de zusters Benedictinessen in Hunnegem uit de 17de eeuw wordt een nieuw museum ingericht: het MAVF – Museum en Archief van de Vlaamse Film. De eerste vleugel brengt de rijke geschiedenis van de Vlaamse film opnieuw tot leven tot begin de jaren 1960. De tweede en de derde vleugel, die de komende jaren worden verwezenlijkt, vertellen de filmgeschiedenis van de voorbije halve eeuw. Meer informatie vindt u op de website www.museahunnegem.be

Traditionalist

Mijn filosofische geschriften hebben mijn opvattingen aangescherpt. Meer dan ooit ben ik een grote voorstander van tradities. Zo koester ik intuïtief al heel mijn leven een voorliefde voor religie. Die vormt de rode draad in bijna al mijn publicaties. Pas met de publicatie van Het Pendelmodel is mij duidelijk geworden welke wezenlijke rol die vervult in elke samenleving, en dat in alle tijden en culturen. Maar ik ben in de eerste plaats een denker en geen doener. De christelijke religie en cultuur waarin ik ben opgegroeid, maken onveranderd deel uit van mijn roots, maar sinds het pedofilieschandaal heb ik afstand genomen van het kerkinstituut.
Met lede ogen stel ik de teloorgang vast van de Artes liberales of de Zeven vrije kunsten, met  voorop de kennis van het Latijn. Gedurende bijna tweeduizend jaar vormden die het fundament van de opvoeding. De Artes liberales hebben de Westerse beschaving gemaakt tot wat ze is. Het is ontluisterend hoe de samenleving die zonder na te denken in ‘naam van de vooruitgang’ overboord gooit. ‘Traditie is de gestolde ervaring van de geslachten’, zei de Nederlandse theoloog en politicus Gerard van der Leeuw. Maar het kind wordt met het badwater weggegooid. Als traditionalist ben ik op het terrein van de morele en de culturele waarden dan ook behoudsgezind.

 

familie Koenraad De Wolf

Familiefoto (2015)

Koenraad en Rita De Wolf

Rita en Koenraad (2015)

Kinderen Koenraad De Wolf

Maarten, Jolien en Joris De Wolf (2015)

Rita en Koenraad De Wolf Kinderen Koenraad De Wolf

Familiefoto 2009

 

Oneliners

Over de samenleving


‘Jong en oud slikken via honderd televisiekanalen elke dag met de mond open hapklaar geserveerde pulp. Een verzadigingsgevoel en de afwezigheid van elke kritiek kenmerken die slikcultuur.’
Uit Omtrent verkavelingen, 2000.

‘Advocatenkantoren, fiscale specialisten en studie-, boekhoud- en auditbureaus verdienen grof geld met het bewijzen van evidente zaken.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Een demografisch evenwicht is de enige duurzame basis voor een vredevol samenleven op onze planeet.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘De koppeling van de actieve loopbaan aan de gemiddelde levensverwachting maakt het pensioendebat overbodig.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Wanneer wij niet vrijwillig een deel van onze welvaart afstaan, zullen anderen ons dat komen afnemen.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Internationale solidariteit moet nog worden geboren.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Op basis van een eenzijdige lectuur van de boeken van Newton verkondigde de Franse filosoof Voltaire dat de mens alle domeinen van de werkelijkheid kan ontrafelen. 250 jaar later staat dat valse axioma nog altijd pal overeind.’
Uit 10 woorden, 2011.

‘De grootste mondiale bedreiging is de nakende clash die de problemen uit de onbestuurbaar geworden 79 armste landen exporteert.’
Uit 10 woorden, 2011.

‘Alleen wanneer vluchtelingen voor honderd procent meedraaien in onze economie zijn zij welkom. Maar hun profielen stemmen niet overeen met deze die het Westen wil opnemen.’
Uit Het project Utopia, 2015.

‘Zijn wij niet allemaal vluchtelingen? En behoeft ieder van ons een ster voor onderweg?’
Uit Het project Utopia, 2015.

‘Hoe groter de aandacht voor het ik, des te meer vervaagt de empathie voor de ander.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘De graad van tolerantie is de enige toetssteen om een samenleving te beoordelen. En die daalt in West-Europa gestaag.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘Na het vrijwillig doorknippen van de historische wortels evolueert West-Europa naar een continent van egoïsten die cultureel, geestelijk en intellectueel analfabeet zijn.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘Omdat het maatschappelijke debat wordt herleid tot oneliners, begrijpen de meeste mensen niet meer wat er gebeurt.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘De verborgen agenda in het euthanasiedebat is de betaalbaarheid van de gezondheidszorg.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘In het kapitalistische denken elimineren crisissen minder performante actoren. Vandaag staat het kapitalisme zelf op springen.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘Bankiers, speculanten en ratingbureaus handelen als een onaantastbare kaste in dienst van het nieuwe gouden kalf: het geld.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘Westerse journalisten, wiens werking is ondergeschikt aan de het geld en de economie, hebben niet meer vrijheid dan hun communistische collega’s.’
Uit De Lotusrevolutie, 2016.

Over religie


‘De reclame brengt als surrogaat voor de religie een symbiose tot stand tussen commerciële producten en het streven naar geluk.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Omdat gelovigen van de verschillende tradities dezelfde basiswaarden delen, beklimmen zij dezelfde berg, maar ieder langs een andere flank.’
Uit Het Project Utopia, 2015.

‘De ontkerstening van West-Europa is een uitzondering in de geschiedenis. Er bestaat geen precedent van een samenleving die zich bewust afkeert van religie.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘Het volstaat om te kijken naar de ontwrichte samenlevingen in de voormalige communistische landen om te weten tot welk een puinhoop een samenleving zonder religie leidt.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘De samenleving heeft er zelf alle baat bij om de interreligieuze dialoog te ondersteunen.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘Elke authentieke geloofsbeleving leunt zo dicht mogelijk aan bij de originele bronnen.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘De impact van religies in de samenleving van morgen hangt alleen af van hun interne dynamiek.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘Religies zijn de sterkste buffer tegen de drang van de mens om alles in eigen handen te nemen.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘De islam wordt als bedreigend ervaren omdat het christendom nog nauwelijks geloofwaardig is.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘In de kloosters is de Stille Revolutie bijna even ingrijpend als de confiscatie tijdens de Franse Revolutie. Het enige verschil is dat de kerkgoederen nu vrijwillig worden weggegeven.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘Het geloof is de meest onzichtbare, maar de sterkste taal op aarde.’
Uit All Men Become Brothers, 2016.

 

Over waarden


‘Wanneer je alles hebt verloren, rest alleen nog de liefde.’
Uit Johannes Wickert - schilderkunst, 2009.

‘De westerse waarden, waarvan wij in onze hoogmoed dachten dat die de enig mogelijke universele standaard waren, worden internationaal weggeblazen. Het Chinese model toont aan dat je geen democratie of mensenrechten nodig hebt om economisch succesvol te zijn.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Alleen harde regels doen zachte waarden respecteren.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘De top vijf van onze waarden zijn alleen op het ik gericht: ikke en de rest kan stikken, schep zoveel mogelijk poen, vertrouw niemand, après nous le déluge en amuseer u rot. Die ondermijnen op termijn elk vorm van samenleven.’
Uit Het project Utopia, 2015.

‘De christelijke waarden zijn niet verdwenen, maar staan onderaan de waardenladder.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘In het zog van de ontmanteling van het christendom slinkt de aandacht voor immateriële waarden zoals burgerzin, solidariteit, verdraagzaamheid, cultuur en tradities.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

‘Christelijke zorginstellingen moeten meer sociale werkers aanwerven in de plaats van boekhouders en managers.’
Uit Het Pendelmodel, 2016.

Over de politiek


‘Een groot aantal stemmen betekenen niet alleen macht, maar ook een kapitaal dat de volgende generaties kunnen verzilveren.’
Uit Honderd jaar De Beiaard, 2002.

‘In het Ancien Régime beheerst een kaste van adellijke families het politieke bedrijf. Vandaag nemen families die zijn gelinkt aan de belangengroepen die rol op.’
Uit Honderd jaar De Beiaard, 2002.

‘Wie politieke zekerheden in twijfel trekt, krijgt nooit een antwoord.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Bij een nieuwe wet bepaalt de rotte appel in de mand de norm.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Elk incident leidt tot een nieuwe wet vol uitzonderingen en achterpoortjes.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Terwijl politici de heimelijk afgesloten compromissen verkopen aan de publieke opinie, maalt hun achterban alle kritiek fijn.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Een vervaldatum in elke wet halveert de wetgeving.’
Uit Utopia revisited, 2010.

‘Beleidsverantwoordelijken spreken als cynische boekhouders alleen nog over geld.’
Uit Het project Utopia, 2015.

 

Bibliografie

1. Boeken

Art Nouveau en Art Deco in de architektuur te Zottegem

Art Nouveau en Art Deco in de architektuur te Zottegem, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bij­dragen. Nieuwe Reeks - nr. 20, Gent, Erasmus, 1982, 167 p.

Niet meer verkrijgbaar

De politieke geschiedenis van Groot-Zottegem - 40 jaar C.V.P.

De politieke geschiedenis van Groot-Zottegem - 40 jaar C.V.P., Zottegem, Printor, 1987, 464 p.

Niet meer verkrijgbaar

1938-1988. Vijftig jaar parochie Bevegem

1938-1988. Vijftig jaar parochie Bevegem, Zottegem, Printor, 1988, 152 p.

Niet meer verkrijgbaar

Van Sint-Antoniuskluis tot Franciskaanse Werken

Van Sint-Antoniuskluis tot Franciskaanse Werken, Zottegem, Printor, 1989, 67 p.

Niet meer verkrijgbaar

1891-1991 Koninklijke Fanfare 'Moed en Volharding' Velzeke-Ruddershove

1891-1991 Koninklijke Fanfare 'Moed en Volharding' Velzeke-Ruddershove, Zottegem, Printor, 1991, 44 p.

Niet meer verkrijgbaar

De laatste kruisvaarders. Pauselijke Zouaven uit Zuid-Oost-Vlaanderen

De laatste kruisvaarders. Pauselijke Zouaven uit Zuid-Oost-Vlaanderen, Overdruk uit Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Handelingen V, 1991, pp. 33-124.

Niet meer verkrijgbaar

Kunst in de fabriek. De Nieuwe Visie van Beervelde tot Dulcia.

Kunst in de fabriek. De Nieuwe Visie van Beervelde tot Dulcia. Roger Raveel, Raoul De Keyser, Etienne Elias, Reinier Lucassen, Antoon De Clerck, Roland Jooris, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1991, 192 p.

€ 50 – MENS & CULTUUR Uitgevers, Maaltebruggestraat 288, 9000 Gent, tel. 09/245.37.43, info@mens-en-cultuur.com

Labyrint '92

Labyrint '92, tentoonstellingskatalogus, Zottegem, Printor, 1992, 32 p.

Niet meer verkrijgbaar

Antoon De Clerck

Antoon De Clerck, Wommelgem, Blondeacute; Artprinting Internatio­nal Division, 1993, 188 p.

€ 50 – Annemarie De Clerck, Lomolenstraat 47, 9880 Aalter, tel. 051/ 68.90.73, decleran@yahoo.com.

Acht eeuwen geschiedenis. Grauwzusters-Penitenten Velzeke - Grotenberge - Evergem. Kloostergemeenschap, onderwijs, ziekenzorg en kunstpatrimonium

Acht eeuwen geschiedenis. Grauwzusters-Penitenten Velzeke - Grotenberge - Evergem. Kloostergemeenschap, onderwijs, ziekenzorg en kunstpatrimonium, Zottegem, Printor, 1994, 576 p.

Niet meer verkrijgbaar

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen. Romaanse bouwkunst (1000-1225)

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen. Romaanse bouwkunst (1000-1225), Zottegem, Printor, 1996, 98 p.

Uitverkocht

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen. Gotische bouwkunst (1225-1625)

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen. Gotische bouwkunst (1225-1625), Zottegem, Printor, 1997, 116 p.

Uitverkocht

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen. Barok, rococo en classicisme (1625-1800)

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen. Barok, rococo en classicisme (1625-1800), Zottegem, Printor, 1998, 128 p.

€ 10 – Marnixring Sotteghem, Herman Franceus, Kleine Meerlaan 17 Zottegem, tel. 09/360.28.42

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen. Tussen empire en art nouveau. De 19de-eeuwse neostijlen (1800-1918)

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen. Tussen empire en art nouveau. De 19de-eeuwse neostijlen (1800-1918), Zottegem, Printor, 1999, 128 p. (UITVERKOCHT)

€ 10 – Marnixring Sotteghem, Herman Franceus, Kleine Meerlaan 17 Zottegem, tel. 09/360.28.42

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen.†Art Deco en Modernisme

Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen. Art Deco en Modernisme (1918-1965), Zottegem, Printor, 2000, 132 p.

€ 10 – Marnixring Sotteghem, Herman Franceus, Kleine Meerlaan 17 Zottegem, tel. 09/360.28.42

 Omtrent verkavelingen

(redactie) Antoon De Clerck. Omtrent verkavelingen, Harelbeke, De gebeten hond, 64 p.

€ 10 – Bibliotheek Harelbeke, Eilandstraat 2, 8530 Harelbeke, tel. 056/73.34.42, info@bibliotheekharelbeke.be

Het kasteel van Leeuwergem. In de voetsporen van Lodewijk XV en madame de Pompadour

Het kasteel van Leeuwergem. In de voetsporen van Lodewijk XV en madame de Pompadour,
Gent, 2000, provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 80 p. (Met Ignace De Temmerman)

€ 6 – Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, tel. 09/267.80.00.
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/erfgoed_monumenten/1173.cfm

De religie van de hoop. Een totaalproject van kunstenaar Antoon De Clerck in het Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius te Aaigem

De religie van de hoop. Een totaalproject van kunstenaar Antoon De Clerck in het Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius te Aaigem, Harelbeke, De gebeten hond, 80 p.

€ 10 – Bibliotheek Harelbeke, Eilandstraat 2, 8530 Harelbeke, tel. 056/73.34.42, info@bibliotheekharelbeke.be

Klei en kleur. Georges Herregods retrospectief

Klei en kleur. Georges Herregods retrospectief, Antwerpen, Halewijn, 2002, 152 p.

€ 23 – Uitgeverij Halewijn, Els Van Dam, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen, tel. 03/210.08.14, halewijn.uitgaven@kerknet.be

De streek is nooit af. Honderd jaar De Beiaard

De streek is nooit af. Honderd jaar De Beiaard, Zottegem, Printor, 2002, 472 p.

Uitverkocht

Bijbel gebeeld en bewoord. Louis Van Overloop (1926-2004)

Bijbel gebeeld en bewoord. Louis Van Overloop (1926-2004), Antwerpen, Halewijn, 2004, 167 p.

€ 32 – Uitgeverij Halewijn, Els Van Dam, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen, tel. 03/210.08.14, halewijn.uitgaven@kerknet.be

De zeven werken van barmhartigheid en het religieus humanisme van Pat De Vylder

De zeven werken van barmhartigheid en het religieus humanisme van Pat De Vylder,
Halewijn 2005, 82 p. (Met Manu Verhulst en Jo Cornille)

€ 24,5 – Uitgeverij Halewijn, Els Van Dam, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen, tel. 03/210.08.14, halewijn.uitgaven@kerknet.be

Het kruis voorbij - Au-delà de la croix – beyond the cross

Het kruis voorbij – Au-delà de la croix – beyond the cross, Antwerpen, Halewijn, 2006, 88 p.

€ 20 – Uitgeverij Halewijn, Els Van Dam, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen, tel. 03/210.08.14, halewijn.uitgaven@kerknet.be

Een halve eeuw Pro Arte

Een halve eeuw Pro Arte Christiana – Geroen De Bruycker & Rik Van Schil, Antwerpen,
Halewijn, 252 p

€ 35 – Uitgeverij Halewijn, Els Van Dam, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen, tel. 03/210.08.14, halewijn.uitgaven@kerknet.be

Met het hoofd onder de arm.

Met het hoofd onder de arm. Verslagboek Sint-Livinusfeesten Sint-Lievens-Esse, Gent,
Academia Press, 208 p.

Niet meer verkrijgbaar

Johannes Wickert. Schilderkunst

Johannes Wickert. Schilderkunst – Malerei, Antwerpen, Halewijn, 152 p. (Met Manu
Verhulst)

€ 30 – Uitgeverij Halewijn, Els Van Dam, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen, tel. 03/210.08.14, halewijn.uitgaven@kerknet.be

Dissident voor het leven. Aleksandr Ogorodnikov en de strijd voor religieuze vrijheid in Rusland

Dissident voor het leven. Aleksandr Ogorodnikov en de strijd voor religieuze vrijheid in Rusland, Tielt, Lannoo, 318 p.

€ 19,95 – Uitgeverij Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, tel. 051/42.42.11,  info@lannooshop.be

De kunstenaarsfamilie Verstraeten. Pioniers van het artistieke leven in de Vlaamse Ardennen (1870-1970)

De kunstenaarsfamilie Verstraeten. Pioniers van het artistieke leven in de Vlaamse Ardennen (1870-1970), Zottegem, Printor, 104 p.

€ 30 – Davidsfonds Zottegem, Danny De Looze, tel. 09/360.01.47, danny.delooze@davidsfonds-zottegem.be

Manifest ‘Utopia revisited’. Nieuw maatschappijmodel brengt mensen samen in plaats van ze te verdelen

Manifest ‘Utopia revisited’. Nieuw maatschappijmodel brengt mensen samen in plaats van ze te verdelen, Zottegem, Printor, 180 blz.

€ 20 – Koenraad De Wolf, Kauwstraat 58A, 9550 Herzele, tel. 054/50.42.22, koenraad.de.wolf1@pandora.be  

RUP ‘De Lelie’ – Zottegem. Uniek woonzorgproject in Vlaanderen

RUP ‘De Lelie’ – Zottegem. Uniek woonzorgproject in Vlaanderen, Zottegem, Printor, 98 blz.

Niet in de handel verkrijgbaar

Nieuwe lente voor religieuze kunst

Nieuwe lente voor religieuze kunst. Opmars van hedendaagse kunst in Belgische liturgische ruimten (2000-2010), Antwerpen, Halewijn, 250 blz.

€ 35 – Uitgeverij Halewijn, Els Van Dam, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen, tel. 03/210.08.14, halewijn.uitgaven@kerknet.be

Zoeken naar de essentie van het christendom.

Zoeken naar de essentie van het christendom. Inspirerende ideeën – beklijvende beelden van Johannes Wickert, Antwerpen, Halewijn, 80 blz.

€25 – Uitgeverij Halewijn, Els Van Dam, Halewijnlaan 92 2050 Antwerpen, tel. 03/210.08.14, halewijn.uitgaven@kerknet.be

Nieuw mensbeeld voor de 21ste eeuw.

Nieuw mensbeeld voor de 21ste eeuw, Zottegem, Printor, 40 blz.

€ 10 – Koenraad De Wolf, Kauwstraat 58A, 9550 Herzele, tel. 054/50.42.22, koenraad.de.wolf1@pandora.be  

Keerpunt. De twaalf werken van Sant?Egidio.

Keerpunt. De twaalf werken van Sant?Egidio, Tielt, Lannoo, 256 p.

€ 24,99 – Koenraad De Wolf, met foto?s van Herman Ricour ? Uitgeverij Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, tel. 051/42.42.11, info@lannooshop.be  

Dissident for life.

Dissident for life. Alexander Ogorodnikov and the Struggle for Religious Freedom in Russia, 2013, 303 p., 303 p.


€ 28, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, Cambrigde, UK
Cfr. http://www.eerdmans.com/Products/6743/dissident-for-life.aspx

Blauwe ogen.

Blauwe ogen. De laatste overlevende van de nazi-experimenten getuigt – door Rita Winterstein en Koenraad de Wolf, Lannoo, Tielt, 232 p.

€ 17,99. Uitgeverij Lannoo, Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, tel. 051/42.42.11, info@lannooshop.be.
Cfr.  http://www.lannoo.be/blauwe-ogen

kroniek van een dorpspastoor

Kroniek van een dorpspastoor. Het levensverhaal van Georges Herregods, Triverius, Brakel, 2014, 244 p.

€ 15. Bestellen via Geschied- en Heemkundige Kring Triverius op www.triverius.be
Cfr. http://www.triverius.be/indexfrx.htm?Boek_kroniek_van_een_dorpspastoor.htm
project Utopia

Het project Utopia, Nevelland, Drongen, 2015, 116 p.

€ 10. Bestellen bij Rita De Roover, e-mail ritadr@hotmail.com .
Rekeningnummer BE37 4444 6078 3128

das projekt utopia

Das Projekt Utopia, Nevelland, Drongen, 2016, 124 p.

€ 10. Bestellen bij Rita De Roover, e-mail ritadr@hotmail.com .
Rekeningnummer BE37 4444 6078 3128

All men become brothers

All Men Become Brothers. A Day in the Life of Father Nguyen Van Ly, Wipf and Stock Publishers, Oregon, USA, 2016, 144 p.

$ 20 Order directly: Wiph and Stock Publishers at orders@wipfandstock.com.

€ 20 (plus € 5 verzendingskosten). Bestellen bij Rita De Roover, e-mail ritadr@hotmail.com.
Rekeningnummer BE37 4444 6078 3128

The lotus revolution

The Lotus Revolution, Nguoi Viet Books, Westminster, USA, 2016, 180 p.

$ 15 Order directly: www.nguoivietshop.com or Amazon.com: https://www.amazon.com/Lotus-Revolution-Koenraad-Wolf/dp/1534965564/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1470692373&sr=1-1&keywords=The+Lotus+Revolution

€ 15 (plus € 5 verzendingskosten). Bestellen bij Rita De Roover, e-mail ritadr@hotmail.com.
Rekeningnummer BE37 4444 6078 3128

Het kasteel van Lilare

Het kasteel van Lilare, Nevelland, Drongen, 2016, 148 p. Met Ignace De Temmerman

€ 12 (plus € 5 verzendingskosten). Bestellen bij Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, Brakel, Ludwig De Temmerman, e-mail ludwig.detemmerman@skynet.be. Tel. 055/42.65.75. Rekeningnummer BE53 4448 5814 6153.
Meer info op de website www.triverius.be.

Het pendelmodel

Het Pendelmodel Ė Religie als sleutel voor een warmere samenleving, 2016, 128 p.

€ 20 (plus € 5 verzendingskosten). Bestellen bij Rita De Roover, e-mail ritadr@hotmail.com.
Rekeningnummer BE37 4444 6078 3128

 

2. Artikelen

1980
De kerk te Sint-Maria-Oudenhove, in Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1980, pp. 11-26.

1982
Art Deco architektuur op klein-provinciaal vlak, in Interbellum, jg. 3, nr. 2.

1985
De hete zomer van 1932. Staking te Zottegem, in Han­delingen II van het Zottegems Genootschap voor Ge­­schiedenis, Zottegem, 1985, pp. 113-125.

1993
Bijdrage tot de geschiedenis van de seizoenarbeid. Het 'Beschermkomiteit der Tijdelijke Uitwijkelingen' en de 'Franschmansgilden' in Zuid-Oost-Vlaanderen 1901-1914, in Handelingen VI van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis, Zottegem, 1993, pp. 83-133.

De Zottegemse "Flandrien" Robert Van Grootenbruele, in Hande­lingen VI van het Zottegems Genootschap voor Ge­schiede­nis, Zottegem, 1993, pp. 55-72.

1999     
Een nieuw licht op de datering van het kasteel van Leeuwergem, in Het Land van Aalst, 51, 2, 1999, pp. 77-100. (Met Ignace De Temmerman).

De congregatiekapel te Zottegem (1859-1999). Verleden en toekomst van een vroeg
meesterwerk van Jean-Baptiste de Bethune, in Het Land van Aalst, 1999, 4, pp. 271-290.

2000     
De kerk van Grotenberge : een harmonieus samengaan van vroege- en late neogotiek, in Het
Land van Aalst, 52, 2000, 4, pp. 262-285.

2001
Het Lovaertorgel in de kerk van Grotenberge, in Het Land van Nevele, 32, 1, 2001, pp. 58-60.

2007   
Dorpskroniek van Sint-Lievens-Esse en Sint-Lievens-Houtem (1902-1907) in De Beiaard, in
Met het hoofd onder de arm. Een cultuurhistorische blik op de Livinusverering in Sint-Lievens-
Esse en Sint-Lievens-Houtem, pp. 128-203.

Historiek en patrimonium kerk Sint-Lievens-Esse, in Met het hoofd onder de arm. Een cultuurhistorische blik op de Livinusverering in Sint-Lievens-Esse en Sint-Lievens-Houtem, pp. 205-259.

De Sint-Lievenskapel in Sint-Lievens-Esse, in Met het hoofd onder de arm. Een
cultuurhistorische blik op de Livinusverering in Sint-Lievens-Esse en Sint-Lievens-Houtem, pp.
261-284.

2014
Hedendaagse liturgische kunst in België: “Op een eigentijdse manier schroomvol kijken naar het mysterie”, in Tijdschrift voor Liturgie, 98, 3, mei 2014, pp. 149-166.
Vietnam. Le face-à-face de Thai Ha. Reportage, in Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Une civilisation en péril?, XO Éditions Paris, 2014, pp. 612-621.

Vietnam. L’étendard de la liberté. Reportage, in in Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Une civilisation en péril?, XO Éditions Paris, 2014, pp. 622-624.

Villa Cousy te Bevegem

Villa Cousy te Bevegem, in Handelingen I van het Zot­tegems Genootschap voor Geschiedenis, Zottegem, 1983, pp. 83-116.

Beeldhouwer Roger De Clercq. Een levensverhaal uit de mond van de kunstenaar

Beeldhouwer Roger De Clercq. Een levensverhaal uit de mond van de kunstenaar, in Handelingen IV van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis, Zottegem, 1989,
pp. 163-172.

De Zottegemse kunstenaarsfamilie Verstraeten

De Zottegemse kunstenaarsfamilie Verstraeten, in Han­delingen III van het Zottegems Genootschap voor Ge­schiedenis, Zottegem, 1987, pp. 187-211.

Romaanse bouwkunst in het Land van Aalst

Romaanse bouwkunst in het Land van Aalst, in Het Land van Aalst, 60, 2008, 2, pp. 73-144.

Maatschappij van solidair naar solitair. Actieve welvaartstaat nog lang geen ‘welzijnstaat’

Maatschappij van solidair naar solitair. Actieve welvaartstaat nog lang geen ‘welzijnstaat’, in Woorden en waarden. Overzicht van de discussiethema’s in Tertio, Antwerpen, 2003, pp. 4-6.

‘Rocker vindt weg naar Kana’

‘Rocker vindt weg naar Kana’, in 24 hartverwarmende verhalen, Antwerpen, 2002, p. 30-31.

‘Maatschappijkritiek zit me in het bloed’

‘Maatschappijkritiek zit me in het bloed’, in Genageld. Cartoons. 10 jaar Tertio, KADOC/EXPO 5, Leuven, 2010, pp. 7-14.

‘Maatschappijkritiek zit me in het bloed’

Vietnam. Le face-à-face de Thai Ha. Reportage, in Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Une civilisation en péril?, XO Éditions Paris, 2014, pp. 612-621.

Vietnam. L’étendard de la liberté. Reportage, in in Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Une civilisation en péril?, XO Éditions Paris, 2014, pp. 622-624.

 

3. Tentoonstellingscatalogi

1980 
Een beknopte evaluatie van het tijdsbeeld in Europa na 1968, in Kunst in Europa na '68, tentoonstellingskata­logus, Gent - Museum van Hedendaagse Kunst, 1980, pp. 39-           44.

1995     
Kunsttentoonstellingen tijdens de Sint-Apolloniafeesten te Elst. Kunstenaars : Paul De Bruyne, Armand De Meulemeester, Georges Herregods, Koen     Penninck, Louis Van Overloop, Walter Theunynck, Willy Van Alboom en Martin Van Steenkiste, Zottegem, 1995 – extra-katern in De Beiaard van 4 februari 1995, pp. 29-30.
 
1996     
Alnetum. 5e Religieuze Kunsthappening van 9 tot 17 februari 1996. Kunstenaars : Max Van Der Linden (Nodebais),Pauter Maur (abdij Zevenkerken) en Pat De Vijlder (Brakel), Zottegem, 1996 – extra-katern in De Beiaard van 1 februari 1996, pp. 33-40.

1997
Alnetum. Hedendaagse Religieuze Kunsthappening van 8 tot 16 februari 1997. Kunstenaars : Herbert Falken (Duitsland), Raymond Ceuppens (Brussel), Georges Herregods (Brakel) en Germain Mangeleer (Zottegem), Zottegem, 1997 – extra-katern in De Beiaard van 31 januari 1997, pp. 36-44.

1998     
Alnetum. Hedendaagse Religieuze Kunsthappening van 7 tot 15 februari 1998. Kunstenaars : Paul De Bruyne (Gent), Rafaël Gorsen (Antwerpen) en Gonul Sen (Keulen - Duitsland), Zottegem, 1998 – extra-katern in De Beiaard van 30 januari 1998, pp. 36-44.

1999     
Alnetum. Hedendaagse Religieuze Kunsthappening van 6 tot 14 februari 1999. Kunstenaars : Johannes Wickert (Keulen-Duitsland), Raymond Ceuppens (Brussel), Georges Herregods (Brakel), Jan Leenknegt (Ronse), Achiel Pauwels (Gent), Paul De Bruyne (Gent) en Louis Van Overloop (Kieldrecht), Zottegem, 1999 – extra-katern in De Beiaard van 29 januari 1999, pp. 36-44).

2013
Kitsch verdringt authenticiteit. Over onze moeilijke omgang met hedendaagse spirituele ruimten
, in What Matters – Waar het op aankomt, Duffel, 2013, pp. 68-78.

100 jaar affiche te Zottegem. Een historisch-kunsthistorische benadering

100 jaar affiche te Zottegem. Een historisch-kunsthistorische benadering, in 100 jaar affiche te Zottegem, tentoonstellingskatalogus, Zottegem, 1984, pp. 5-17.

Meester in het bespelen van de ruimte

Meester in het bespelen van de ruimte, pp. 25-29; Een onveranderd ruimtelijk concept sinds 1959, pp. 30-35; Ronddwalen in een denkbeeldig museum voor moderne kunst, pp. 36-39 & Een tip van de sluier, p. 40, in Antoon De Clerck; Highlights in de Schilderkunst van de 20ste eeuw, Oostende, PMMK, 1997.

 

 

Contact

Adres: Kauwstraat 58A 9550 Herzele (België)
GSM: 0032(0)498.08.81.61
GSM Rita: 0032 (0)483.00.23.40
E-mail: koenraaddewolf@proximus.be